تاثیر خود ارضایی بر رابطه زناشویی - مجله زن وزندگی Woman Magazine and life

برگزیده ها

۹.۱۷.۱۳۹۶

تاثیر خود ارضایی بر رابطه زناشویی

 

چه قبول کنیم چه نکنیم،خوب یا بد متاسفانه  درصد قابل توجهی از افراد به عمل خودارضایی اعتیاد دارند ،   فارغ از مضرات فردی اعتیاد به خودارضایی در این مطلب به تاثیر خود ارضایی بر رابطه زناشویی می پردازیم

🔻 اولین تاثیر خود ارضایی بر رابطه زناشویی

عدم رضایتمندی جنسی

افرادی که قبل از ازدواج به خود ارضایی اعتیاد داشتند ، از رابطه جنسی به راحتی لذت نمیبرند ، مهمترین دلیل آن اینست که در فرآیند خود ارضایی فرد یک رابطه جنسی بدون عیب و نقص را در ذهن خود ایجاد و دنبال میکند ، رابطه ای کامل که در خیالپردازیهای جنسی وی  تمام و کمال دنبال میشود ، این رویه انتظارات فرد را از رابطه جنسی بالا برده و به مرز ایده آل گرایی جنسی میرساند ، این در حالیست که در واقعیت عملا برآورده شدن تمام خواسته ها و خیالپردازیهای جنسی ممکن نخواهد بود که البته طبیعی است ، اما این حالت طبیعی برای فردی که قبلا رابطه بی عیب و نقص را تجسم کرده قابل قبول نیست ، در نتیجه فرد از رابطه جنسی به رضایتمندی جنسی نخواهد رسید و در نتیجه  ناچار است با وجود داشتن همسر باز هم با عمل خودارضایی خود را ارضا کند

🔻 دومین تاثیر خود ارضایی بر رابطه جنسی

عدم میل به همسر

افرادی که سابقه خودارضایی دارند،معمولا درذهن خودرابطه جنسی باافرادمختلف راتجسم میکنند،متناسب بافانتزی جنسی خوداین رویه میتواندباعث تنوع طلبی جنسی شودوهمیشه بعدازرابطه جنسی باهمسراحساس میکنیدهنوزنیازبه رابطه دارندوبه سطح مدنظرنرسیده اند این رویه به مرورمیتواندباعث بی میلی جنسی نسبت به همسرشود،علیرغم اینکه فرداحساس نیازجنسی دارد اماازبرقراری رابطه باهمسرخودخودداری میکند
 

🔻 سومین تاثیر خود ارضایی بر رابطه زناشویی

اعتیاد به پورنو گرافی، گفتگوهای جنسی در شبکه های اجتماعی و پیامک های جنسی


✅ رهایی از خود ارضایی بعد از ازدواج

اگر خود ارضایی شکل مرضی به خود گرفته باشد ، به نوعی اختلال مبدل شده و ترک آن براحتی برای فرد مقدور نیست و نیاز به درمان دارد در این زمینه مراجعه به درمانگر جنسی میتواند موثر واقع شود نا گفته نماند نقش همسر در این فرآیند بسیار مهم است

نظرات شما
0 نظرات شما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر